Maple Mountain Recovery
727 E 1100 S, Mapleton, Utah, 84664